Vzduchotechnika

Provádíme výměny vzduchotechnického potrubí v šachtách bytových domů, staré potrubí buď ocelové nebo laminátové je nahrazeno novým ocelovým potrubím s vysokou vrstvou zinkování, kdy spoje jsou šroubovány. Tmeleny a utěsněny vzduchařskou hliníkovou páskou.

Nové potrubí je opatřeno protipožární izolací z minerální vaty o tloušťce 40 mm, která zabraňuje borcení, v případě požáru. V potřebných místech jsou vyvedeny kanálové nástavce pro dopojení koupelen, toalet či digestoří. Dno šachty vzduchotechnického vedení je zakončeno nerezovým sběračem kondenzátu a napojeno na odpadní potrubí vč. sifonu.

 

 

Pro systémy řízeného větrání používáme výrobky dvou světových producentů:

 

 

ALDES

 

Společnost ALDES je předním výrobcem vzduchotechniky, jež rovněž produkuje podtlakové větrací systémy pro bytové domy, nicméně, snaží se o maximální autonomnost, kdy není potřeba, aby uživatel bytu jakýmkoliv způsobem ovládal ventily v koupelně či na WC.
Míra ventilace a ventilační mřížky v koupelně se odvíjí od aktuální vlhkosti v dané místnosti, tudíž po hygienické očistě se ventil samovolně otevře a po odvětrání zvýšené vlhkosti se opět samovolně uzavře.

Ventily osazené na WC se otevírají na základě impulsu z integrovaného pohybového PIR čidla. Po opuštění toalety, případně do 5ti minut po vstupu na WC se otevře ventil a odvětrá předdefinované množství vzduchu, které je nastaveno na trojnásobek objemu vzduchu toalety.
Obvykle tento proces trvá cca 3 – 4 minuty. Následně se autonomně znovu uzavře.

Ventily ovládající digestoř jsou integrované přímo do těla digestoře, případně na vzduchotechnické potrubí směřující od stoupačky do kuchyně.

Ventil je otevírán na základě stisku tlačítka na digestoři.
Toto je zapojeno na přání zákazníka, buď na světlo či na původní ovládání rychlosti odsávání.

 

 

 

 

 

 

ELEKTRODESIGN

 

Jedná se o podtlakový vzduchotechnický systém, kdy v bytech jsou osazeny talířové ventily, jež jsou ovládány přes spínače.
Na střeše bytového domu je umístěn motor, který udržuje konstantní předdefinovaný podtlak ve vzduchotechnickém vedení.

V případě potřeby větrat, uživatel bytu, tlačítkem otevře talířový ventil, čímž zvětší otvor do potrubí, tím dojde k poklesu tlaku ve vzduchotechnickém potrubí a motor na střeše zvýší své otáčky, aby dohnal tlakovou ztrátu. Tím začne proudit odsávaný vzduch do vzduchotechnického potrubí.

 

 

 


 

 

Vyjádření k oběma systémům:

Všechny instalace vzduchotechnických systémů s osazenými motory na střeše jsou vybaveny tlumiči hluku, aby nemohlo docházet k přenosu vibrací či jiných akustických vzruchů do bytových jednotek.

Dále tento podtlakový systém zabraňuje šíření pachu mezi jednotlivými bytovými jednotkami.

 

 

 

Kontaktujte nás

 

Zpět do obchodu