Rozvody vody (SV, TUV a CTUV)

 

Vzhledem k tomu, že se naše společnost rovněž zabývá výměnami vodoměrů a měřičů tepla, procházíme velmi mnoho bytových domů. Velká část našich zákazníků jsou právě domy, kde jsme měnily vodoměry a při těchto pracích jsme havarijní stav stoupaček odhalili, avšak výbory SVJ o těchto problémech většinou dávno vědí.

Původně byly v domech rozvody SV a TUV vedeny v pozinkovaném ocelovém potrubí. V dnešní bytové zástavbě je toto potrubí velké většině případů již vyměněno za plastové.

Nejčastěji dnes vyměňujeme plastové rozvody, které byly instalovány v 90-tých letech. Jedná se o potrubí PPR prvních generací.
Velmi často vidíme zásadní chyby v instalacích, které byli způsobeny neznalostí tehdy nového typu materiálu. Pracovníci zvyklí na ,,pozink“, se často k plastovému potrubí chovali stejně jako k ocelovému potrubí, což způsobuje daleko kratší životnost celého rozvodu.

 

3 chyby, se kterými se nejčastěji setkáváme:

 

1. Chybějící podpůrné žlaby

 

2. Špatné kotvení vertikálních rozvodů a absence kompenzátorů

 

 

3. Chybějící izolace

 

Ležaté rozvody nesmí být prověšeny vlastní vahou. Z toho důvodu se zavěšují na konzole a potrubí se ukládá do pozinkovaných žlabů, které se navzájem překrývají. Díky tomu je potrubí podepřeno po celé své délce.

Ve sklepích bytových domech však často vidíme prověšené potrubí bez těchto podpůrných prvků.
Díky tomu dochází k daleko rychlejší degradaci materiálu.

 

 

 

Z našich zkušeností víme, že havárie vody vzniká nejčastěji v místech kotvení potrubí ve stoupačce.

Bohužel, původní montážníci velmi často využívali stejný systém kotvení jako u ocelových rozvodů, které měnili dříve. Nové potrubí přichytili mezi dva kusy pásoviny a dotáhli.
Místo styku plechu s potrubím bývá často místem defektů, protože potrubí v těchto místech z důvodu teplotní roztažnosti, ,,jezdí“.

Pro lepší představu si ukažme názorný příklad domu v Mendelově ulici v Praze, kde jsme takovéto potrubí vyměňovali. Dům měl 9 ,,stoupaček“ do 13. patra, avšak ani jeden kompenzátor. Uvažujme výšku patra 3 metry. Teplotní roztažnost materiálu PPR je 0,12mm/m při změně teploty o 1°C. Teplota TUV je vyhláškou stanovena na 50-55°C. tzn. potrubí o celkové délce 3m x13, což je 39 metrů, se roztáhne oproti pokojové instalační teplotě 20°C o celých 117mm.

Takovéto roztažení způsobí pohyby v kotvení a ,,vyvlnění“  potrubí v šachtě. Správný způsob uchycení potrubí je do kovových objímek s gumovou vložkou a to systémem kluzných a pevných bodů, kdy pevné body od sebe dělí 3 patra. Mezi nimi se nachází tzv. kluzné body a kompenzační smyčka.

 

 

Velmi často se setkáváme s tím, že na izolaci se myslelo pouze u ležatých rozvodů. Z našich zkušeností však vyplývá, že pokud je kvalitní tepelná izolace i na stoupacím potrubí, může dům ušetřit i 20 % ročních nákladů na ohřev a dohřev TUV.

Voda v rozvodech TUV, jak všichni víme, cirkuluje, aby při otevření výtokové armatury nejpozději do 30-ti sekund voda dosahovala teploty 50-55°C, což říká vyhláška.


Pokud není potrubí dostatečně izolováno, je třeba při následném dohřevu vynaložit více energie.

 

 

Jak to děláme my:

 

Horizontální rozvod standardně provádíme z materiálu PipeLife Carbo PP-RCT, v dimenzích 20 - 125 mm, kotvení pomocí systému objímek a nosníků HILTI. Tepelná izolace Mirelon Tubex v tloušťce 20 - 30 mm, případně kaučuková izolace Kaiflex o stejných tloušťkách.
Ležaté potrubí ze zásady izolujeme potrubními pouzdry z minerální vaty s hliníkovou folií. Potrubí horizontální vždy vkládáme do pozinkovaných žlabů. Na hlavní bytové uzávěry používáme ventily Italského výrobce Giacomini, pod vertikálním vedením buď také Giacomini, mosazné, kulové, pákové s vypouštěním a šroubením pro snadnou výměnu bez svařování, nebo sedlové AVK Bruse.

Pro vertikální rozvod používáme také materiál PipeLife Carbo PP-RCT, každé 3 - 4. patro vytváříme tzv. pevné body, na ostatních patrech body kluzné. Vždy mezi pevnými body jsou umístěny kompenzační smyčky.

Zapravení prostupů zdivem provádíme standardně PU nízkoroztažnou pěnou a sádrovou omítkou do tloušťky 5cm.
Prostupy mezi patry vertikálního vedení utěsněno protipožární PU pěnou, případně při větším rozsahu rekonstrukce vytváříme certifikovaný sdružený požární prostup dle návrhu PBŘ od společnosti HILTI.

Při nevyhnutelném zvětšení revizního otvoru používáme revizní dvířka HACO 600x400mm. Úklid provádíme standardně - průmyslovým vysavačem a zajistíme odvoz veškerých odpadů spojených s montáží.

 

 

 

e9e1ef7d-7529-4cbf-99b0-e7df80981617

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

 

Zpět do obchodu